Muziejaus leidiniai

Vilniaus katedros požemiai. Vadovas

Katedros požemiai – nematoma pastato dalis – lankytojams buvo atverti 1991 m. po beveik visą XX amžių vykdytų archeologinių, geologinių, architektūros ir dailės tyrimų bei pamatų tvirtinimo darbų. 2012 m. restauruotuose Vilniaus katedros požemiuose, kriptose, koridoriuose buvo įrengta nauja ekspozicija. Ji pristato šventovės, stovinčios vienoje seniausiai gyvenamų Vilniaus vietų, istoriją, pastato kaitą, čia palaidotus Bažnyčiai ir Lietuvos Didžiajai Kunigaikštystei nusipelniusius asmenis. Leidinys paaiškina ir praplečia požemių ekspoziciją, supažindina su laidojimo tradicijomis, archeologiniais radiniais ir tyrimais. Vadovas išleistas lietuvių, anglų, rusų kalbomis. // Vilniaus katedros požemiai: vadovas. Sudarytoja Sigita Maslauskaitė-Mažylienė. Vilnius: Bažnytinio paveldo muziejus, 2013, 126 p.
„Jėga ir grožis jo šventovėje...“ (Ps 96, 6). Vilniaus arkivyskupijos...

Knygoje pirmą kartą išsamiai pristatomas Bažnytinio paveldo muziejuje sukauptas Vilniaus arkivyskupijos bažnyčių dailės vertybių rinkinys – meno, istorijos ir liturgijos raidos požiūriu reikšmingiausi jo eksponatai. Straipsniai leidinio pradžioje bendrais bruožais apžvelgia Vilniaus arkivyskupijos ir Šv. arkangelo Mykolo vienuolyno istoriją. // „Jėga ir grožis jo šventovėje...“ (Ps 96, 6). Vilniaus arkivyskupijos sakralinės vertybės Bažnytinio paveldo muziejuje: ekspozicijos katalogas. Sudarytoja Dalia Vasiliūnienė. Vilnius: Bažnytinio paveldo muziejus, 2013, 411 p.
„Didžiulis mūras, vos per du uolekčius žemėn įgilintas, šitiek metų...

Kataloge pristatoma Bažnytinio paveldo muziejuje rengta paroda, skirta supažindinti su Trakų parapine bažnyčia XV amžiuje. Leidinyje aprašomi meistrai, savo tapybos darbais puošę Trakų bažnyčią, aiškinama jų darbų ikonografinė programa ir tikslai. // „Didžiulis mūras, vos per du uolekčius žemėn įgilintas, šitiek metų stebuklingai stovi“: Trakų parapinė bažnyčia XV amžiuje: parodos katalogas. Sudarytoja Giedrė Mickūnaitė. Vilnius: Bažnytinio paveldo muziejus, 2013, 39 p.
Lentvario bažnyčia ir jos dekoras 1905–1943

Katalogas supažindina su paroda, skirta pristatyti Lentvario bažnyčios statybos ir dekoro istoriją. Parodos pagrindą sudarė Vilniaus arkivyskupijos Bažnytinio paveldo muziejaus eksponatai. // Lentvario bažnyčia ir jos dekoras 1905–1943: parodos katalogas. Sudarytoja Giedrė Jankevičiūtė. Vilnius: Bažnytinio paveldo muziejus, 2012, 158 p.
Vilniaus sakralinė auksakalystė

Nuo XVI a. pradžios Vilnius buvo stiprus auksakalystės centras. Bažnytinės paskirties užsakymai sudarė didžiausią visų užsakymų dalį ir, deja, tik ši sakralinė auksakalystės kūrinių dalis gali šiandien papasakoti amato istoriją. Tai ir meno, ir Šventosios Istorijos pasakojimas, Bažnyčios tradicijos aiškinimas, dosniųjų fundatorių pamaldumo liudijimas. // Vilniaus sakralinė auksakalystė: parodos katalogas. Sudarytoja Rita Pauliukevičiūtė. Vilnius: Bažnytinio paveldo muziejus, 2012, 145 p.Rėmėjai

 

Informaciniai rėmėjai