Renginiai

Šiuolaikinio meno keliai į bažnyčias. Ekskursija: Vilniaus Pal. Jurgio Matulaičio bažnyčia

2020 m. sausio 25 d., šeštadienį, 15 val. kviečiame dalyvauti ekskursijoje Vilniaus Pal. Jurgio Matulaičio bažnyčioje (J. Matulaičio a. 3, Vilnius), pamatyti per tris Nepriklausomybės dešimtmečius jos erdvei skirtus sakralaus meno kūrinius ir išgirsti jų atsiradimo istorijas. Ekskursiją ves Bažnytinio paveldo muziejaus direktorė Sigita Maslauskaitė-Mažylienė. Renginys nemokamas.

1987 m. minint Lietuvos krikšto 600 metų jubiliejų, popiežius Jonas Paulius II paskelbė palaimintuoju arkivyskupą Jurgį Matulaitį (1871–1927). Po metų įsteigta jo vardo parapija, apėmusi naujuosius Vilniaus rajonus (Viršuliškes, Justiniškes, Pašilaičius, dalį Šeškinės). 1990 m. rugpjūčio 16 d. pradėti statyti parapijos namai ir koplyčia, 1991 m. rugsėjo 30 d. pašventintas būsimosios bažnyčios kertinis akmuo.

Bažnyčios, varpinės, šarvojimo salių ir pagalbinių patalpų projektą parengė architektas Gediminas Baravykas (1940–1995), tai buvo pirmasis jo projektuotas liturginės paskirties pastatas. Bažnyčios statybai trūko ne tik patirties, bet ir lėšų, todėl parapijos klebonui Medardui Čeponiui teko sudėtingas iššūkis organizuoti darbus. Jam padėjo Lietuvos ir užsienio rėmėjai, prie bažnyčios statybos lėšomis ir darbu entuziastingai prisidėjo parapijiečiai. Savo pagalbą pasiūlė ir tekstilininkė Salvinija Giedrimienė, išsiuvinėjusi procesijų vėliavą, gobelenus „Kryžius“ ir „Vilties šviesa“. Kryžiaus kelio stotys, imituojančios suskilusias grindinio plyteles, buvo sukurtos Vaidoto Kvašio iniciatyva ir 1995 m. pirmą kartą pristatytos Vilniaus katedros aikštėje. Pal. Jurgio Matulaičio parapija jas įsigijo po šios meninės akcijos. Nepilnai įrengta bažnyčia buvo pašventinta 1996 metais.

Po aštuonerių metų imtasi bažnyčios presbiterijos ir Švč. Mergelės Marijos altoriaus įrengimo darbų. Kun. Aušvydo Belicko prašymu jų ėmėsi skulptorius Vladas Urbanavičius. Vietoj bažnyčios šone buvusio laikino altoriaus presbiterija perkelta į bažnyčios galą, joje įrengtas kryžius, Dievo žodžio stalas, tabernakulis, altorius, konsekruotas 2005 metais. Dešinėje pusėje suprojektuotoje koplytėlėje pastatyta Ksenijos Jaroševaitės skulptūra „Švč. Mergelė Marija Maloningoji“. Pasipriešinus parapijos bendruomenei K. Jaroševaitės skulptūra buvo pakeista į masinės gamybos Lurdo Švč. Mergelės Marijos skulptūros kopiją.

Ekskursijos trukmė – 1 val.

Daugiau informacijos tel. 8 5 269 7803

Organizatoriai: Bažnytinio paveldo muziejus, Vilniaus Pal. Jurgio Matulaičio parapija

Parodos „Šiuolaikinio meno keliai į bažnyčias: 1990–2019“ rėmėjai: Vilniaus arkivyskupija, Lietuvos kultūros taryba, Lietuvos Respublikos kultūros ministerija

Nuotraukoje: Vilniaus Pal. Jurgio Matulaičio bažnyčios presbiterija

 
Renginio datos ir laikas:

2020 01 25 15:00Rėmėjai

   

Informaciniai rėmėjai