Muziejaus leidiniai

Dvasiniai Fribūro vaikai: Fribūro universiteto lietuviai ir jų reikšmė Lietuvai

Vilniaus arkivyskupijos Bažnytinio paveldo muziejuje ir Fribūro universitete surengtos parodos „Dvasiniai Fribūro vaikai: Fribūro universiteto lietuviai ir jų reikšmė Lietuvai“ katalogas pristato katalikiškame Fribūro universitete XIX a. pab. – XX a. I p. studijavusių lietuvių intelektualinę veiklą, jų reikšmę besikuriančiai moderniai Lietuvos valstybei, pasitelkiant studentų draugiją „Rūta–Lituania“ ir su ja sietinus artefaktus. // Dvasiniai Fribūro vaikai: Fribūro universiteto lietuviai ir jų reikšmė Lietuvai: katalogas. Sudarytoja Kamilė Jagėlienė. Vilnius: Bažnytinio paveldo muziejus, 2019, 112 p.
Misijų stotelės. Lietuvių misionierių šimtmečio kelias. Antano Saulaičio SJ...

Katalogas pristato parodoje „Misijų stotelės. Lietuvių misionierių šimtmečio kelias. Antano Saulaičio SJ kolekcija“ rodomus bei į ekspoziciją nepatekusius eksponatus, supažindinama su jų sukūrimo ir atsiradimo kolekcijoje aplinkybėmis. Antroji knygos dalis skirta lietuvių misionierių ir misijų savanorių biografijoms. Tai 35 istorijos, pasakojančios apie žmonių, paaukojusių patogią ir pažįstamą kasdienybę dėl humanitarinės pagalbos ir evangelizacijos, išradingumą, humoro jausmą, nuostabos akimirkas ir nekasdienes patirtis. // Misijų stotelės. Lietuvių misionierių šimtmečio kelias. Antano Saulaičio SJ kolekcija: parodos katalogas. Sudarytoja Alina Pavasarytė. Vilnius: Bažnytinio paveldo muziejus, 2018, 276 p.
Šv. Kazimiero gerbimo istorijos šedevrai: Lietuva–Italija

Kataloge pristatoma 2018 m. Bažnytinio paveldo muziejuje surengta paroda „Šv. Kazimiero gerbimo istorijos šedevrai: Lietuva–Italija“. Ji supažindina su itin svarbiu Lietuvos istorijos etapu, parodo Lietuvos globėjo kulto sklaidą, atskleidžia religinius, politinius mainus, rodo sąsajas su katalikiškomis Europos institucijomis. Pirmą kartą Lietuvos istorijoje eksponuojami vertingiausi kūriniai šv. Kazimiero tema iš didžiausių Florencijos ir Palermo muziejų, Medičių lobyno ir Šv. Lauryno bazilikos archyvo. Katalogas išleistas lietuvių–anglų ir italų–anglų kalbomis. // Šv. Kazimiero gerbimo istorijos šedevrai: Lietuva–Italija: parodos katalogas. Sudarytoja ir teksto autorė Sigita Maslauskaitė-Mažylienė. Vilnius: Bažnytinio paveldo muziejus, 2018, 126 p.
Vilniaus Šv. vyskupo Stanislovo ir šv. Vladislovo arkikatedra bazilika. Vadovas

Vilniaus Šv. vyskupo Stanislovo ir šv. Vladislovo arkikatedra bazilika – viena seniausių ir svarbiausių katalikų šventovių Lietuvoje. Nuo pat Lietuvos krikšto 1387 m. iki XX a. vidurio be pertraukos tikintiesiems tarnavusios ir jiems 1988 m. grąžintos katedros istorinę ir dvasinę svarbą iki šiol liudija joje išlikusios didikų funduotos koplyčios, įvairių laikotarpių dailės, skulptūros, auksakalystės šedevrai, kelios dešimtys memorialinių lentų, antkapinių paminklų, epitafijų. „Vilniaus Šv. vyskupo Stanislovo ir šv. Vladislovo arkikatedros bazilikos vadovas“ praplečia pažintį su šiuo ilgametės katedros istorijos paveldu, taip pat supažindina ir su neatskiriamos katedros dalies – jos varpinės – raida ir dabartine ekspozicija. Gidas išleistas lietuvių, anglų, rusų ir lenkų kalbomis. // Vilniaus Šv. vyskupo Stanislovo ir šv. Vladislovo arkikatedra bazilika: vadovas. Sudarytoja Alina Pavasarytė. Vilnius: Bažnytinio paveldo muziejus, 2017, 96 p.
Vilniaus arkikatedros mįslės

„Vilniaus arkikatedros mįslės“ – tai pirmasis leidinys vaikams apie žymiausią Lietuvos šventovę, kurią pažinti svarbu ne vien suaugusiems. Daugybė į pažintinę knygelę įtrauktų kūrybinių užduočių ir galvosūkių padeda jauniesiems skaitytojams lengviau ir įdomiau suprasti informaciją apie katedros istoriją ir dabartį, jos požemiuose palaidotas asmenybes ir mūruose paslėptus lobius. Leidinys remiasi naujausiais istorikų, menotyrininkų tyrimais apie Vilniaus katedrą ir joje esančius objektus. Knyga skirta jaunesniojo mokyklinio amžiaus vaikams, nors kūrybingai pateikta informacija vertinga ir vyresniems skaitytojams. // Vilniaus arkikatedros mįslės: knyga vaikams. Sudarytojos: Violeta Indriūnienė, Rita Pauliukevičiūtė, Alina Pavasarytė, Birutė Valečkaitė. Vilnius: Bažnytinio paveldo muziejus, 2017, 24 p.Rėmėjai

 

Informaciniai rėmėjai