Muziejaus leidiniai

„Jėga ir grožis jo šventovėje...“ (Ps 96, 6). Vilniaus arkivyskupijos sakralinės vertybės Bažnytinio paveldo muziejuje

„Jėga ir grožis jo šventovėje...“ (Ps 96, 6). Vilniaus arkivyskupijos sakralinės vertybės Bažnytinio paveldo muziejuje (Sud. Dalia Vasiliūnienė. Vilnius, Bažnytinio paveldo muziejus, 2013, 411 p., 385 il.

Knygoje pirmą kartą išsamiai pristatomas Bažnytinio paveldo muziejuje sukauptas Vilniaus arkivyskupijos bažnyčių dailės vertybių rinkinys – meno, istorijos ir liturgijos raidos požiūriu reikšmingiausi jo eksponatai. Knygos pradžioje bendrais bruožais apžvelgiama Vilniaus arkivyskupijos, taip pat Šv. arkangelo Mykolo vienuolyno istorija.Rėmėjai

 

Informaciniai rėmėjai