Muziejaus leidiniai

„Didžiulis mūras, vos per du uolekčius žemėn įgilintas, šitiek metų stebuklingai stovi“: Trakų parapinė bažnyčia XV amžiuje“. Parodos katalogas

Sud. Giedrė Mickūnaitė, Vilnius, 2013, 39 p.Rėmėjai

 

Informaciniai rėmėjai