Įvykusios parodos

„Introibo ad altare Dei“. Lietuvos tradicinių krikščioniškųjų konfesijų liturginės knygos

Krikščionybė nuo pat pradžių formavosi kaip knygos – Šventojo Rašto – religija. Jau pirmaisiais Bažnyčios gyvavimo šimtmečiais imtos užrašinėti ir apeigų maldos. Seniausi rankraštiniai liturginiai tekstai buvo surašyti ne vėliau kaip VI amžiaus pirmoje pusėje. Atsiradus spaudai, Mišių knygas buvo pradėta spausdinti. 1474 metais Milane išspausdintas pirmasis lotyniškas mišiolas Ordo Missalis, o 1500 metais Venecijoje – Romos katalikų bažnyčios giesmynas Graduale. 1493 metais Krokuvoje pasirodė viena pirmųjų knygų bažnytine slavų kalba Verbų triodė. Liturginės knygos, skirtos Dievo garbinimui, buvo ypač puošnios – dėmesys kreiptas ne tik į patį tekstą, bet ir į jo apipavidalinimą: iliustracijas, šriftus, spalvas.

Paroda „Introibo ad altare Dei“ pristato tradicinių Lietuvos krikščioniškųjų konfesijų liturgines Mišių knygas. Pirmą kartą Bažnytinio paveldo muziejuje drauge eksponuojami ir Rytų apeigų krikščionių (stačiatikių, sentikių, unitų), ir Vakarų apeigų krikščionių (Romos katalikų, evangelikų liuteronų, evangelikų reformatų) spaudiniai ir rankraštinės knygos.

Parodos kuratorė – Agnė Zemkajutė.
Prodos architektė – Julija Reklaitė.


Rėmėjai

 

Informaciniai rėmėjai