Muziejaus leidiniai

Abrozdėliai. Religiniai paveikslėliai su Vaikelio Jėzaus atvaizdu iš kun. Mozės Mitkevičiaus rinkinio

Abrozdėliai. Religiniai paveikslėliai su Vaikelio Jėzaus atvaizdu iš kun. Mozės Mitkevičiaus rinkinio: parodos katalogas. Sudarytoja Skirmantė Smilingytė-Žeimienė. Vilnius: Bažnytinio paveldo muziejus, 2014, 94 p.

Pristatomas kun. Mozės Mitkevičiaus religinių paveikslėlių rinkinys nėra pats gausiausias Lietuvoje. Tačiau gana solidus, o vyraujanti XIX a.–XX a. I p. svarbiausių Europos ir Lietuvos paveikslėlių leidėjų produkcija leidžia patirti pagrindines „abrozdėlių“ tradicijos tendencijas – pamaldumo pobūdį, intencijas, ikonografinę panoramą, meninės išraiškos ir puošybos madas, įvairias gamybos technikas. Ir, žinoma, žmogišką šilumą.

Katalogas išleistas lietuvių kalba.

Sudarytoja ir tekstų autorė: Skirmantė Smilingytė-Žeimienė
Kalbos redaktorė: Rita Markulienė
Dailininkas ir fotografas: Gedas Čiuželis
Rėmėjai: Vilniaus arkivyskupija, Lietuvos kultūros taryba, Lietuvos Respublikos kultūros ministerija


Rėmėjai

 

Informaciniai rėmėjai