Naujienos

Restauruotas Šv. Petro ir Povilo bažnyčios penkių Kristaus žaizdų brolijos procesijų altorėlis 2019 12 04

Bažnytinio paveldo muziejuje saugomas vienas ankstyviausių ir gražiausių mūsų dienas pasiekusių procesijų altorėlių Lietuvoje. Jis priklausė Vilniaus Šv. Petro ir Povilo bažnyčios Penkių Kristaus žaizdų brolijai, kuri, globojama Vilniaus Laterano kanauninkų, veikė nuo XVII a. ir vienijo Antakalnio žvejus. Altorėlio paveikslai „Penkios Kristaus žaizdos“ ir „Švč. Mergelė Marija Sopulingoji“ nurodo ne tik brolijos dvasinę veiklą, siekį apmąstyti Kristaus kančią, bet ir šio liturginio reikmens sukūrimo aplinkybes. Penkių Kristaus žaizdų brolijos nariai per iškilmingas procesijas dėvėdavo baltos ir raudonos spalvos apsiaustus su gobtuvais – tokį apsiaustą vilki ir paveikslo kampe matomas asmuo. Tai brolijos vyresnysis Kazimieras Kieycas, 1666 m. kartu su žmona Kristina, kuri vaizduojama kitoje pusėje, paaukojęs altorėlį Šv. Petro ir Povilo bažnyčiai. Jau 1668 m. altorėlio paveikslai buvo pradėti puošti aptaisais. Šie žinomi faktai leidžia atsekti eksponato istoriją ir vadinti Penkių Kristaus žaizdų brolijos procesijų altorėlį vienu vertingiausių šio tipo liturginio meno pavyzdžių Lietuvoje.

Įspūdingas barokinis altorėlio retabulas ir stalelis sukurti 1666 m. Sidabruoto ir polichromija puošto retabulo medžio drožyba grakšti, simetriškas akanto lapų ir žiedų ornamentas apačioje užbaigiamas voliutomis. Drožtinio ornamento centre įkomponuoti penkių Kristaus žaizdų simboliai – dvi pėdos ir rankos, širdis, o kompoziciją viršuje užbaigia karūna.

Nors procesijų altorėlis kadaise buvo restauruotas, per laiką jo būklė tapo prasta – trūko kai kurių drožybos fragmentų, gruntas atšoko nuo pagrindo, pakilo, vietomis nubyrėjo, paviršius buvo nešvarus. Buvo reikalingi išsamūs cheminiai tyrimai altorėlio stalelio polichromijos identifikavimui.

Penkių Kristaus žaizdų procesijų altorėlis prieš restauravimą

Procesijų altorėlio restauravimo darbus sutiko atlikti Prano Gudyno restauravimo centro polichromuoto medžio restauratorė ekspertė Greta Žičkuvienė ir aukščiausios kategorijos polichromuoto medžio restauratorius Rolandas Vičys. Dėl savo meninės ir istorinės vertės jis bus eksponuojamas muziejaus nuolatinėje ekspozicijoje. Tikimasi, kad Vilniaus Šv. Petro ir Povilo bažnyčios Penkių Kristaus žaizdų procesijų altorėlio tyrimai ir restauravimo darbai padės ne tik pagerinti  unikalaus eksponato būklę, bet ir atskleisti jo reikšmę baroko epochos meno, pamaldumo, to meto Lietuvos kultūros istorijos supratimui.

Penkių Kristaus žaizdų procesijų altorėlis po restauravimo


 
Rėmėjai

   

Informaciniai rėmėjai