<< Vilniaus arkivyskupijos lobynai >>
LT / EN

DIDŽIOJI MONSTRANCIJA

Vilnius, - 1535 m. Vilniaus katedra

h 150 cm, pėda 43 × 32 cm - Sidabras, kalimas, liejimas, kalstymas, graviravimas, auksavimas; šlifuotas stiklasĮstabaus dydžio monstranciją Geranainių Šv. Mikalojaus bažnyčiai testamentu dovanojo galingiausias savo laikmečio Lietuvos didikas, LDK kancleris ir Vilniaus vaivada, Geranainių grafas Albertas Goštautas († 1539). Per XVII a. vidurio karus, baiminantis Maskvos kariuomenės, monstrancija kartu su kitais brangiais reikmenimis buvo išvežta į Žemaitiją, o 1698 m. dėl švedų armijos grėsmės perduota Vilniaus katedrai ir nuo to laiko saugoma jos lobyne. Kūrinio pėdoje matomi užsakovo herbai, po glorija renesansinės formos skyde puikuojasi Goštautų giminės heraldinis ženklas Abdankas, virš jo – monstrancijos sukūrimo data. Architektūrinę retabulo formos gloriją puošia donatoriaus šventojo globėjo šv. Adalberto (Vaitiekaus) ir Geranainių bažnyčios patrono šv. Mikalojaus figūrėlės. Virš spindulių supamo rezervakulio kylančiame bokšte įstatytas Dievo Motinos – „saule apsisiautusios“ Apokalipsės Mergelės atvaizdas, aukščiau – į žaizdą rodančio Kristaus statulėlė, o viršūnę vainikuoja Nukryžiavimo scena. Šiame, kaip manoma, Vilniaus auksakalystės mokyklą reprezentuojančiame vėlyvosios gotikos kūrinyje yra ir renesanso dailės bruožų. Tai viena didžiausių monstrancijų visoje Vidurio Europoje.