Paskaita „Lietuvos bazilijonų provincijos architektūros ir dailės paveldo likimai“


Renginys yra Šv. Juozapato metų ir www.700vilnius.lt programų dalis.
Projektą remia LR kultūros ministerija.
Muziejaus veiklą finansuoja: Vilniaus arkivyskupija, Lietuvos kultūros taryba.