Abrozdėliai. Religiniai paveikslėliai iš kun. Mozės Mitkevičiaus rinkinio
2014 lapkričio 20 d.–2015 kovo 14 d.
Lobynas

Parodos kuratorės: dr. Skirmantė Smilingytė-Žeimienė ir Rita Pauliukevičiūtė.
Parodos architektė Julija Reklaitė.
Parodos dailininkas Gedas Čiuželis