Elvyros Kairiūkštytės (1950–2006) piešinių paroda
2017 kovo 23 d.–gegužės 06 d.
Lobynas

Parodos rengėjos: Violeta Indriūnienė, Indraja Kubilytė, Sigita Maslauskaitė-Mažylienė, Rita Pauliukevičiūtė
Konsultantai: Ksenija Jaroševaitė, Vladas Urbanavičius
Dizaineris: Gedas Čiuželis
Rėmėjai: Vilniaus arkivyskupija, Lietuvos kultūros taryba