Kunigo Antano Rimavičiaus skulptūrų paroda „Dievui ir Žmogui“
2016 vasario 24 d.–balandžio 30 d.
Lobynas

Parodos rengėjai: Bažnytinio paveldo muziejus ir Šiaulių „Aušros“ muziejus
Kuratorės: Indraja Kubilytė, Rita Pauliukevičiūtė, Regina Tamašiūnaitė 
Konsultantė – dr. Skaidrė Urbonienė
Organizatorės: Violeta Indriūnienė, Livija Salickienė 
Architektė – Ieva Cicėnaitė