Lietuvių katalikų mokslo akademijai – 100
2022 rugsėjo 19 d.–gruodžio 01 d.
Lobynas

Parodos organizatoriai: Bažnytinio paveldo muziejus, Lietuvių katalikų mokslo akademija
Parodos kuratoriai: Kamilė Jagėlienė, Liudas Jovaiša
Architektė: Ieva Cicėnaitė
Dizainėrė: Laura Varžgalytė
Muziejaus veiklą finansuoja Lietuvos kultūros taryba, Vilniaus arkivyskupija
Nuotraukos: Lietuvių katalikų mokslo akademija, Lietuvos centrinis valstybės archyvas, Centrinės Europos jėzuitų provincijos Vilniaus archyvas, Kauno arkivyskupijos kurijos archyvas, Vilniaus universiteto biblioteka, Kretingos muziejus, Žemaičių dailės muziejus, Žemaičių muziejus „Alka“, Maironio lietuvių literatūros muziejus, „Naujojo Židinio-Aidų“ archyvas, Antano Rubšio archyvas, Godos Kotrynos Jokubauskienės archyvas
Garso įrašai: Lietuvos centrinis valstybės archyvas