Nugalėk blogį gerumu: palaimintasis Jurgis Matulaitis (1871–1927)
2018 lapkričio 06 d.–2019 vasario 02 d.
Lobynas

Parodos kuratorė: Kamilė Jagėlienė
Organizatorius: Bažnytinio paveldo muziejus
Partneriai: Vilniaus arkivyskupija, Kauno arkivyskupija, Švč. Mergelės Marijos Nekaltojo Prasidėjimo Vargdienių seserų kongregacija, Švč. Mergelės Marijos Nekaltojo Prasidėjimo kunigų marijonų vienuolija, Marijampolės Palaimintojo Jurgio Matulaičio muziejus