Pakrikštyti ir siunčiami. Lietuvių misijos Amazonijoje. Antano Saulaičio SJ kolekcija
2019 spalio 10 d.–lapkričio 16 d.
Lobynas

Organizatorius: Bažnytinio paveldo muziejus
Rėmėja Vilniaus arkivyskupija
Eksponatai: Antano Saulaičio archyvas, Bažnytinio paveldo muziejaus archyvas