Perskaitęs duok kitam: „Lietuvos Katalikų Bažnyčios kronikai“ – 50
2022 birželio 17 d.–rugsėjo 30 d.
Varpinė

Parodos kuratorė Alina Pavasarytė
Architektas: Povilas Vincentas Jankūnas
Muziejaus veiklą finansuoja Lietuvos kultūros taryba, Vilniaus arkivyskupija
Nuotraukos: Lietuvos ypatingasis archyvas
Garso įrašai: Lietuvos centrinis valstybės archyvas, „Amerikos balsas“