Relikvijos ir relikvijoriai
2013 vasario 10 d.–rugsėjo 30 d.
Lobynas

Parodos kuratorės: dr. Sigita Maslauskaitė ir Rita Pauliukevičiūtė