Štai žvaigždė! Gimimo scena: nuo Alpių kalnų iki Baltijos jūros
2021 lapkričio 27 d.–2022 sausio 29 d.
Lobynas

Parodos kuratoriai: Kamilė Jagėlienė, Steffen Mensch. Konsultantė: Skirmantė Smilingytė-Žeimienė. Koordinatorės: Violeta Indriūnienė, Indraja Kubilytė, Sigita Maslauskaitė-Mažylienė, Vidmantė Narvidaitė, Rita Pauliukevičiūtė, Livija Salickienė, Sandra Stonytė. Architektė: Ieva Cicėnaitė. Dizainerė: Laura Varžgalytė.

Projektą finansuoja Lietuvos kultūros taryba.
Rėmėjai: Vilniaus arkivyskupija, Vilniaus miesto savivaldybė, Lietuvos kultūros tyrimų institutas, UAB „Restauracijos ir statybos trestas“, Vokietijos katalikų solidarumo akcija Renovabis.

Informaciniai rėmėjai: bernardinai.lt, Lietuvos kultūros institutas, „Vilnius 700“, UAB „JCDecaux Lietuva“, UAB „Media Traffic“, žurnalas „IQ“.

Parodos rengėjai dėkoja: Gruzdžių Švč. Trejybės parapijai, Kauno arkivyskupijai, Kauno arkivyskupijos muziejui, Kudirkos Naumiesčio Šv. Kryžiaus Atradimo parapijai, Lietuvos nacionaliniam muziejui, kun. Juliui Sasnauskui OFM, Šiaulių vyskupijai, Tytuvėnų Švč. Mergelės Marijos Angelų Karalienės parapijai, Vilkaviškio vyskupijai.

Renginys yra www.700vilnius.lt ir „Kalėdos sostinėje 2021“ programos dalis.