XX amžiaus šventasis Jonas Paulius II
2020 gegužės 18 d.–liepos 11 d.
Lobynas

Parodos organizatoriai: Bažnytinio paveldo muziejus ir Vilniaus arkivyskupija
Parodos koordinatorės: Alina Pavasarytė, Sigita Maslauskaitė-Mažylienė, Rita Pauliukevičiūtė ir Violeta Indriūnienė
Dizainerė: Laura Grigaliūnaitė
Informaciniai rėmėjai: bernardinai.lt